วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”
ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนบ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริของพระองค์ โดยว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ และมี ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 

 นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้านานาชาติ
12 กรกฎาคม 2560 นางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้านานาชาติ จังหวัดมหาสารคาม ณ จวนผู้ว่าจังหวัดมหาสารคา 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ โดยได้รับงบประมาณรายละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อรับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รองรับการประกาศเกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่นักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท..ฐิตะฐาน สุขศรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสุภารีย์ โพนเงิน รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียน ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ จึงได้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มาเข้าร่วมพิธีรับเครื่องเขียนพระราชทาน ยังความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่ 13 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.30 น. 

 ประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัดของมูลธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2560
 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดอบรม "ค่ายทักษะชีวิต"
 

 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
 

 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 7.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ บริเวณหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ว่าที่ ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต ในวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559  

 การประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ..
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พนักงานราชการ ครูวิกฤติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 

 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และ ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่เดินทางดูงานในด้านการให้บริการ และด้านอื่น ๆ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุณี 

 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ รองเลขา ฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำใสม่วงวิทยา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำใสม่วงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก ๆ คือโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะนำนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่รอบๆ ไม่เกิน 6 กิโลเมตร มาเรียนรวม สนองนโยบายสพฐ. โดย ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 , นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา เขต 26 และผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

 ผูับริหารตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูรับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยว่าที่ ร.ต. ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันพื่อบรรจุครูรับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559  

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูรับราชการเป็นครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนผดุงนารี ว่าที่ ร.ต. ดร. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติกับคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด ตรงตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 

 งานเกษียณอายุราชการ "คุรุมุทิตา อำลา ผดุงนารี ปี 2559"
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 18.45 น. ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการ "คุรุมุทิตา อำลา ผดุงนารี ปี 2559" ณ โรงเรียนผดุงนารี ซึ่งมีข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ 8 ท่าน 

 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster12)
ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากร เขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster12) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมวิวิช อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

 การประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันนี้ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกลยุทธ์จุดเน้นของสพฐ.ปีงบประมาณ 2559 นำโดย นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และ น.ส.ศศิร์ภัทร พิพัฒนพงศา 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ดร.รัติพร. ภาธรธุวานนท์. ผอ.กลุ่มนิเทศ. ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจ. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง. การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทยในการออกแบบการจัดการเรียนรู้. ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  การประชุมผู้บริหารสถานสึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 2 3 และ สพม. 26 ...
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมผู้บริหารสถานสึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 2 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เทศบาลเมืองมหาสารคาม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน 

 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบให้แก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย สพป.มค.1 , สพป.มค.2 , สพป.มค.3 , สพม 26  

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559 นายกันตธี เนื่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP)เพื่อขอรับคูปองการศึกษาณห้องประชุมตักสิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น  

 ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ที่ 1 ของประเทศไทย ข้าวหอมมะลิ มหาสารคาม"
วันที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 17.30 น. นางสุภารย์ โพนเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน "ที่ 1 ของประเทศไทย ข้าวหอมมะลิ มหาสารคาม" ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และรับโอวาทจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

  กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 

 กิจกรรมเขตสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมใจเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และรับโอวาทจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

ภาพข่าวกิจกรรม 107 ข่าว 1 2 3 4