ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ...   
พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ.... วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 32 ครั้ง) ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก...   
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต).... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อให้ไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึ
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 22 ครั้ง) พุธที่ 13 กันยายน 2560
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบ...   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (สำหรับสถานศึกษา).... นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (สำหรับสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมคอนแวนต์ชั่นฮอล โรงแรมวสุ มหาสา
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 12 ครั้ง) พุธที่ 13 กันยายน 2560
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมจัดกิจ...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น.... สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริตและจัดกิจกรรม “รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น” เพื่อปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น” ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตร
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 78 ครั้ง) พุธที่ 13 กันยายน 2560
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญในการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน.... วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกระบวนการ PLC ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุมหาสารคาม ซึ่ง สพป.มหาสา
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 56 ครั้ง) พุธที่ 09 สิงหาคม 2560