ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม สพป.มหาสารคาม เขต 1
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2560.... วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้า
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 34 ครั้ง) ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
 พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ...   
พัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ.... วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มาศวรรณา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัดเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 89 ครั้ง) ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
 ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึก...   
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต).... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้ดําเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อให้ไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึ
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 63 ครั้ง) พุธที่ 13 กันยายน 2560
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบ...   
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (สำหรับสถานศึกษา).... นายสายทอง ไตรยะวิภาค รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสรรค์ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน (สำหรับสถานศึกษา) ณ ห้องประชุมคอนแวนต์ชั่นฮอล โรงแรมวสุ มหาสา
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 35 ครั้ง) พุธที่ 13 กันยายน 2560
 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปลูกฝังพฤติกรรมต่อต้าน ป้องกัน ปราบปรามการทุ...   
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปลูกฝังพฤติกรรมต่อต้าน ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน.... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดทำกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเน
 ส่งข่าวโดย : เอ็มอร ทวยภา (อ่าน 236 ครั้ง) พุธที่ 13 กันยายน 2560