พิธีปิดโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   
  


   
  


   
  


   
  


   
  

ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
   
  

นักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ เข้าเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ
   
  

กิจกรรมมุทิตาจิต กับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ 14-15 กรกฎาคม 2560
   
  

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2560
   
  

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560
   
  

วันต่อต้านยาเสพติดโลก " ทำดีเพื่อเพื่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน 2560
   
  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 9 มิถุนายน 2560
   
  

กิจกรรมไหว้ครู
   
  

การประกวดโครงงานระดับจังหวัด ปี 60
   
  

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปี60
   
  

โครงการศึกษาธิการร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ ปี60
   
  

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเขวา
   
  

โรงเรียนหลักเมืองจัดกิจกรรมวันต่อต่านยาเสพติด ปี60
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหสารคามจัดพิธีไหว้ครู ปี 60
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) รับการนิเทศจาก สพป.มค.1
   
  

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีงบฯ ๒๕๖๐
   
  

กีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ 16 ธันวาคม 2559
   
  

คณะนักศึกษาวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ให้ความอนุความเคราะห์วาดภาพระบายสีหน้าห้องอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองคู
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
   
  

บริษัทเอ เอส มอเตอร์ไบท์ จำกัดมอบสนาทเด็กเล่นให้กับโรงเรียน
   
  

โรงเรียนรบ้านซองแมวแข่งกีฬากลุ่มหนองจิกกำพี้ ระดับประถมศึกษา
   
  

มอบรางวัลนักเรียนตัวแทน สพป.มหาสารคาม เขต ๑ ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
  

โรงเรียนบ้านหนองคู ร่วมกิจกรรม โครงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ เรื่อง น้ำ
   
  

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง
   
  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชการที่ 6
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6
   
  

พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ประจำปี ๒๕๕๙
   
  

ต้อนรับผู้อำนวยการ ประสิทธิ์ น้อยประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูคนใหม่
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ทำกิจกรรม
   
  

โรง้เรียนหลักเมืองประกอบกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
   
  

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โรงเรียนบ้านหนองคู
   
  

โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
   
  

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
   
  

กิจกรรมรวมพลังจงรักภักดี ร.ร. บ้านซองแมว
   
  

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขต 1 ปีการศึกษา 2559
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
  

ครู D.A.R.E. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน
   
  

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
  

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
   
  

โรงเรียนบ้านซองแมวจัดการเรียนการสอนท่องบทอาขยาน
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ประชุมผู้ปกครองและแจกทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
   
  

พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
  

โรงเรียนบ้านซองแมวทำพิธีถวายความอาลัย
   
  

โรงเรียนบ้านซองแมวจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
   
  

โรงเรียนหลักเมืองประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช
   
  

ร่วมกันทำโบว์และจับผ้าหน้าโรงเรียนเพื่อไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙
   
  

รำหน้าไฟในงานศพลุงผู้ปกครองนักเรียน
   
  

นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน และ อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านวังแสง เนื่องในการจัดกิจกรรม "จังหวัดเคลื่อนที่" 19 ตุลาคม 2559
   
  

เด็กหญิงปิยวรรณ เอี่ยมศาสตร์ และเด็กหญิงณัฐมล เดชศิริ นักเรียนระดับชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังแสง ร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
   
  

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ร่วมแสดงความจงรักภักดีที่สนามศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
   
  

โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จัดทำริบบิ้นสีดำใช้แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
  

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
   
  

"กำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เกมส์2016"
   
  

ภาพข่าวกิจกรรม 863 ข่าว « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 15 ต่อไป »