ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 25 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)เข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ....
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
            นักเรียนโรงเรียนบ้านบรบือ เข้าเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ....
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
            กิจกรรมมุทิตาจิต กับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนหว่านบัวค้อ 14-15 กรกฎาคม 2560....
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
            พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 29 มิถุนายน 2560....
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2560....
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
            วันต่อต้านยาเสพติดโลก " ทำดีเพื่อเพื่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน 2560....
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 2 ครั้ง)
            ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 9 มิถุนายน 2560....