ประชาสัมพันธ์ /ภาพกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 29 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ....
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
            นิเทศ ติดตามการดำเนินการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ของนักเรียนชั้น ม.3 ช่วงปิดภาคเรียน....
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 24 ครั้ง)
            คณะครูโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” ....
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 43 ครั้ง)
            พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67....
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
            โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ทอดกฐินสัมฤทธิ์สามัคคี เด็กดี V-Star ....
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : นายประดิษฐุ์ อรรคฮาตศรี รร.หลักเมืองมหาสารคาม  (มีผู้ชม 19 ครั้ง)
            วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100ปี....
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง  (มีผู้ชม 56 ครั้ง)
            งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560....